جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دامون

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

اداری جهت اجاره,رهن در کیش منطقه متفرقه

رهن : 10ميليون اجاره : 4.5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز c

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

رهن : 80ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 93متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

رهن : 20ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top