جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین

رهن : 85ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 60ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 90ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه نگین قدیم

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 56متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد فاز 3

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا (سفین)

رهن : 50ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه<غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 35ميليون اجاره : 500تومان

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top