جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 25ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 40ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه .

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

52متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top