جستجوی ملک

مجتمع جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, دو ممر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 1.938ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره در کیش منطقه بلوار ایران

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش منطقه آب برق

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز۴ صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3.3ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, روبه نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top