جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,فروش در کیش منطقه فازc

رهن : 80ميليون اجاره : 3.1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز c

رهن : 15ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز c

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top