جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 3.8ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , مبله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه فاز ۳نوبنیاد

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در کیش منطقه فاز ۳نوبنیاد

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت اجاره,فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 3.9ميليارد رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 200ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top