جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 100ميليون اجاره : 40ميليون

4 خواب 2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فاز صنعتی

اجاره : 30ميليون

کاربری سوله صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top