جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه صدف

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما رنگ شده, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه فازG

رهن : 15ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در کیش منطقه روبروی آب وبرق

رهن : 15ميليون اجاره : 2.9ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره در کیش منطقه ویلایی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه ویلائی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top