جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه فاز۴

رهن : 150ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در کیش منطقه دهکده ساحلی

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 40ميليون اجاره : 2.1ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2.1ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top