جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 200ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه .

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مجتمع پاسارگاد

رهن : 1.5ميليون اجاره : 230تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 70ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, سند ثبتي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top