جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میر مهنا

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرکز شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد۲

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 70ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top