جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 55ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 14ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, روبه نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 70ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top