جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در کیش

رهن : 15ميليون اجاره : 1.9ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 10ميليون اجاره : 1.9ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در کیش

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 16متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 130ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top