جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برجهای کیش

رهن : 270ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه نوبنیاد

رهن : 85ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

برج جهت اجاره,رهن در کیش منطقه مرجان

رهن : 85ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه برج ها

رهن : 130ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top