جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه والفجر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه شهرک باهنر

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سفال, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه مطهری

قیمت کل : 7.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه حاجی آباد

قیمت کل : 75ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی, نما آلومییم, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سفال, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top