جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 1.32ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه الهیه

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه 2

قیمت کل : 0.6045تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه فاز 2

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه فاز 3

1 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کرمان منطقه الغدیر

قیمت کل : 2.7ميليارد

4 خواب 538متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم اباد

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 7.5ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 7.2ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top