جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 7

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 1

3 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه الهیه

قیمت کل : 7

3 خواب 2 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top