جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه 2

قیمت کل : 0.6045تومان

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سفال, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کرمان منطقه قاعم آباد

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در کرمان منطقه 3

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سفال, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top