جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه کوی فرهنگیان

قیمت کل : 1.32ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرمان منطقه الهیه

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه والفجر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه ابوذر

1 خواب

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه شهرک باهنر

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سفال, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top