جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه والفجر

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه ابوذر

1 خواب

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 8ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه شهرک باهنر

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سفال, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه جمهوری

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه قاعم آباد

رهن : 1ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کرمان منطقه قاعم آباد

رهن : 3ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , شرقی, نما ندارد, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top