جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه جهانشهر

رهن : 80ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کرج منطقه بلوار مولانا

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در کرج منطقه جهانشهر

رهن : 8ميليون اجاره : 1ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه قلم

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 79متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه شاهین ویلا

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه قلم

رهن : 30ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه باغستان غربی

رهن : 60ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه باغستان

رهن : 40ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه باغستان

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top