جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

9 خواب

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

9 خواب 260متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 2.4ميليارد

9 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 3.78ميليارد

9 خواب 445متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 400ميليون اجاره : 40ميليون

9 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 2.5ميليارد

9 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

9 خواب

کاربری اداری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

9 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 860ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 30ميليون اجاره : کارشناسي

9 خواب 400متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top