جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

9 خواب 600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 700ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 6ميليون

9 خواب 280متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.73ميليارد

9 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

9 خواب

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

9 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.3ميليارد

9 خواب 530متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 420ميليون

9 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 3.38ميليارد

9 خواب 650متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

9 خواب 300متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه رازی

قیمت کل : 2ميليارد

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top