جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 700ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

9 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 25ميليون اجاره : 6ميليون

9 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 60ميليون اجاره : 9ميليون

9 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 5.8ميليارد

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

9 خواب 15متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 7تومان

9 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه دلگشا

قیمت کل : 6.45ميليارد

9 خواب 6450متر متر مربع

کاربری فرهنگی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 6.75ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

9 خواب 900متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه رازی

قیمت کل : 2.5ميليارد

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 600ميليون

9 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top