جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

9 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.98ميليارد

9 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 11.5ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 12ميليون

9 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 5.7ميليارد

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

9 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 24ميليارد

9 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم و سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top