جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مولانا8

قیمت کل : 680ميليون

9 خواب 190متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.2ميليون

9 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2.5 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : کارشناسي

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

قیمت کل : 810ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 850ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 26 هکتاری

قیمت کل : 500ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, نما ندارد, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 32 هکتاری

قیمت کل : 590ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 32 هکتاری

قیمت کل : 600ميليون

9 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه ثبت

قیمت کل : 1.3ميليارد

9 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top