جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستار خان - کوی دنا

قیمت کل : 3.25ميليارد

9 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک آرین

قیمت کل : 1.8ميليارد

9 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1.35ميليون

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 1.15ميليارد

9 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باسکول ابتدای استقلال

قیمت کل : 1.1ميليارد

9 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 650ميليون

9 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.96ميليارد

9 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اصلاح نژاد

قیمت کل : 640ميليون

9 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار بعثت

قیمت کل : 2.4ميليارد

9 خواب 580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 1.3ميليارد

9 خواب 485متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top