جستجوی ملک

خانه 2طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق 6

قیمت کل : 2ميليارد

8 خواب 470متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق اول3

قیمت کل : 1.6ميليارد

8 خواب 395متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 432متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 785ميليون

8 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه باهنر

قیمت کل : 1.3ميليارد

8 خواب 650متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 2.2ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 2.2ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

8 خواب 1600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 2.8ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top