جستجوی ملک

خانه جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 18ميليون

8 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 2.25ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 30سال , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

8 خواب 375متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6.75ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top