جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 460ميليون

8 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مشیر

قیمت کل : 530ميليون

8 خواب 425متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2.6ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.5ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد-پاییز

قیمت کل : 750ميليون

8 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.68ميليارد

8 خواب 420متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران -نیایش

قیمت کل : 2.7ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.4ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف و اول و دوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - سروش شرقی

قیمت کل : 800ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1.2ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top