جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بر روی خ قصردشت

قیمت کل : کارشناسي

8 خواب 1300متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 18ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ و چوب, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 18ميليارد

8 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران -نیایش

قیمت کل : 3.4ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران -نیایش

قیمت کل : 3.4ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3ميليون

8 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 1.3ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 120ميليون اجاره : 13ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top