کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 1.8ميليارد

8 خواب 380متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 1.8ميليارد

8 خواب 380متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - ونک

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

8 خواب 672متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 12سال , طبقه کل, شمالی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 2.7ميليارد

8 خواب 405متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1.9ميليارد

8 خواب 530متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.847ميليارد

8 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه حائری

قیمت کل : 1.28ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 1.2ميليارد

8 خواب 385متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.4ميليارد

8 خواب 410متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 3.367ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top