جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 4ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 1.9ميليارد

8 خواب 530متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.847ميليارد

8 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه حائری

قیمت کل : 1.28ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - باغ حوض

قیمت کل : 1.2ميليارد

8 خواب 385متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.4ميليارد

8 خواب 410متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 3.367ميليارد

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5ميليارد

8 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 2.2ميليارد

8 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top