جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 6.21ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 6ميليون

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3ميليارد

8 خواب 427متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب 540متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ساختمان یکجا جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.5ميليارد

8 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.5ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 10ميليارد

8 خواب 395متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 2.7ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

8 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

8 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top