جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 370ميليون

7 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 5.4ميليارد

7 خواب

سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 2.4ميليارد

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

7 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

7 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.19ميليارد رهن : 140ميليون

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی - خ فلاحی

قیمت کل : 1.4ميليارد

7 خواب 412متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.25ميليارد رهن : 55ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 2.2ميليارد

7 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.25ميليارد رهن : 55ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top