جستجوی ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی اباد

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 140ميليون اجاره : 10ميليون

7 خواب

سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 140ميليون اجاره : 10ميليون

7 خواب 200متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 140ميليون اجاره : 10ميليون

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 140ميليون اجاره : 10ميليون

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه 28 هکتاری

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

7 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 1.4ميليون

7 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top