جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب 2200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب

سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 4ميليارد

7 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 9ميليارد

7 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 7ميليارد

7 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 6ميليارد

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 7ميليارد

7 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 10ميليارد

7 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باسکول نادر

رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

7 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top