جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 15ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

7 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قالیشوی

قیمت کل : 2.1ميليارد

7 خواب

سن بنا , نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

7 خواب 390متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 150ميليون اجاره : 9.5ميليون

7 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 7ميليارد

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.3ميليارد

7 خواب

کاربری کلنگی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13ميليارد

7 خواب

سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 390ميليون

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 180ميليون

7 خواب 266متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 30ميليون اجاره : 7ميليون

7 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top