جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.5ميليارد

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه کلنگی, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : کارشناسي

7 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

7 خواب 580متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فدک

قیمت کل : 830ميليون

7 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 1.15ميليارد

7 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5.55ميليارد

7 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4.3ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 3.146ميليارد

7 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه 2.5 طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.7ميليارد

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 480ميليون

7 خواب 420متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top