جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.19ميليارد

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.19ميليارد رهن : 140ميليون

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی گلچین غربی

قیمت کل : 550ميليون

7 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, دو بر, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 6ميليارد

7 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 930ميليون

7 خواب 467متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دو طبقه+سوئیت, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1.6ميليارد

7 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرگاز

قیمت کل : 800ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 1.1ميليارد

7 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر و سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top