جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.3ميليارد

7 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 890ميليون

7 خواب 480متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.35ميليارد

7 خواب 580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.25ميليارد

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 2.6ميليارد

7 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نیایش

قیمت کل : 2.8ميليارد

7 خواب 740متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فخر آباد

قیمت کل : 400ميليون

7 خواب 270متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما سیمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلها

قیمت کل : 340ميليون

7 خواب 350متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.6ميليارد

7 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر و سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معدل

قیمت کل : 4.68ميليون

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top