جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب

سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه دروازه کازرون

قیمت کل : 720ميليون

7 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - کمیل

قیمت کل : 4.38ميليارد

7 خواب 462متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 4.38ميليارد

7 خواب 462متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 48.4ميليارد

7 خواب 2200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 5.5ميليارد

7 خواب 300متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه منصور

قیمت کل : 4.99ميليارد

7 خواب 357متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 10.5ميليارد

7 خواب 402متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 45ميليارد

7 خواب 760متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

7 خواب 550متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو بر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top