جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار نصر

قیمت کل : 800ميليون

7 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.5ميليارد

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی - آقایی

قیمت کل : 1.5ميليارد

7 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

7 خواب 16متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

7 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2ميليارد

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خ معدل

قیمت کل : 3.24ميليارد

7 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان-ولیعصر

قیمت کل : 3.15ميليارد

7 خواب 530متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان-ولیعصر

قیمت کل : 3.15ميليارد

7 خواب 530متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 2.34ميليارد

7 خواب 520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف و اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top