جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 4.5ميليارد

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند اوقافي تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

6 خواب

سن بنا 7سال , درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه شریعتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13ميليارد

6 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.3ميليارد

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 1.05ميليارد

6 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه 3 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 9.5ميليارد

6 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 1.2ميليارد

6 خواب 1100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.2ميليارد

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top