جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 5

قیمت کل : 403.2ميليون

6 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.35ميليارد

6 خواب 580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.2ميليارد

6 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 3.078ميليارد

6 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 30سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 3.15ميليارد

6 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.725ميليارد

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5ميليارد

6 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 5.4ميليارد

6 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, نما تگری, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 7.5ميليارد

6 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, سه نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 2.2ميليارد

6 خواب 700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top