جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1.65ميليون

6 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 672ميليون

6 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.82ميليارد

6 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 360ميليون

6 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.953ميليارد

6 خواب 420متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 650ميليون

6 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه 2 منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

6 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

6 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر تراش, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.5ميليارد

6 خواب 525متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top