جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 6ميليارد

6 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 5ميليارد

6 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 30سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 9.36ميليارد

6 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه 2 طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 10.1ميليون

6 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 390ميليون

6 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه توحیدیان

قیمت کل : 850ميليون

6 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, دو بر, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه گاز

قیمت کل : 650ميليون

6 خواب 345متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما رومی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه 55 هکتاری

قیمت کل : 550ميليون

6 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه ارتش قدیم

قیمت کل : 450ميليون

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما ندارد, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در منطقه زمزم

قیمت کل : کارشناسي

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, نما ندارد, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top