جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 6.175ميليارد

3 خواب 247متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.76ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه ناحیه صنعتی

رهن : 160ميليون اجاره : 1تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 2.16ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 1.75ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 1.33ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top