آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 975ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 180ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 360ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - آرژانتین

قیمت کل : 1.14ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 768ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 540ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دزاشیب

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیخ بهایی

3 خواب 195متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - شیراز

قیمت کل : 1.19ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرزیبا

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top