جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 792ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 940ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 1.25ميليارد

3 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر تراش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 765ميليون رهن : 170ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 765ميليون رهن : 170ميليون

3 خواب 142متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.19ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 449ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 156متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top