جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 210ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رودهن منطقه پردیس فاز 2

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه ستارخان

رهن : 220ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, نما -1, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 590ميليون

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما 219, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 310ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top