جستجوی ملک

آپارتمان جهت معاوضه در شیراز منطقه زرهی

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, شمالی - جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 468ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 880ميليون

3 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 10طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه ارم

قیمت کل : 7ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 848ميليون رهن : 120ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 640ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.105ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top