جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 925ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 667ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 460ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 600ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ و چوب, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 611ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 152متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.365ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 831ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 1.7ميليون

3 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 730ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top