جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.3ميليارد

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 972ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی - پاییز

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top