جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 875ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1.17ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 890ميليون

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 3.7ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 3.8ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top