جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در رودهن منطقه پردیس فاز 2

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه ستارخان

رهن : 220ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.89ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.3ميليارد

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.275ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 9ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top