جستجوی ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خیابان جمهوری

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری نمایشگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.26ميليارد

2 خواب 148متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان جنگلی

قیمت کل : 1.08ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top