جستجوی ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی گرانیت, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه ادبجو

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.035ميليارد

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو ممر, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 605ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 570ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,معاوضه در شیراز منطقه ارم

رهن : 140ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top