جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بندر‌انزلی منطقه ساحل قو

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه ارژانتین

رهن : 13.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه ماه, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 812ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه یک سال, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 495ميليون رهن : 150ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top