جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اصلاح نژاد-بر خ

قیمت کل : 620ميليون

20 خواب 505متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اصلاح نژاد-بر خ

قیمت کل : 620ميليون

20 خواب 505متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 13.5ميليارد

20 خواب 2240متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 25تومان

20 خواب 800متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

20 خواب 1500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 6.7ميليارد

20 خواب 1820متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 120ميليون اجاره : 34ميليون

20 خواب 1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4ميليون

20 خواب 87متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 4.2ميليون

20 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 5.2ميليارد

20 خواب 1380متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top