جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 3.6ميليارد

19 خواب 1053متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

هتل جهت فروش در چالوس

قیمت کل : 3.4ميليارد

19 خواب 1200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 15ميليون اجاره : 2.7ميليون

19 خواب 19متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنفشه

رهن : 15ميليون اجاره : 2.7ميليون

19 خواب 19متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه 30متری فوتبال

قیمت کل : 39.5ميليون

19 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه یک طبقه, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top