جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.17ميليارد

16 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 300ميليون اجاره : 28ميليون

16 خواب 860متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 1.28ميليارد رهن : 220ميليون

16 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ناحیه صنعتی

قیمت کل : 500ميليون

16 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آزادی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

16 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

16 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

16 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 7ميليون

16 خواب 850متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا 25سال , طبقه همه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

16 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 1.5ميليارد

16 خواب 260متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top