جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش در منطقه آموزش پرورش

قیمت کل : 430ميليون

16 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

پکیچ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي

16 خواب 230متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.71ميليارد

16 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 38ميليون

16 خواب 240متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 85ميليون

16 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 1.5ميليون

16 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 260ميليون

16 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 300ميليون

16 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه برجهای پرشین

رهن : 320ميليون

16 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top