جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 540ميليون

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 510ميليون

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.423ميليون

16 خواب 219متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا فاز یک

رهن : 13ميليون اجاره : 600تومان

16 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 443ميليون

16 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 315ميليون

16 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 400ميليون

16 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

ملک کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه بین خلدبرین و بنفشه

قیمت کل : 2ميليون

16 خواب 255متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

16 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top