دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

رهن : 300ميليون اجاره : 35ميليون

16 خواب 600متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

16 خواب 800متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

16 خواب 712متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

16 خواب 664متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - قیطریه

16 خواب 700متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 9.576ميليارد

16 خواب 1072متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 30ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 12ميليارد

16 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 19ميليارد

16 خواب 868متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 21سال , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 8ميليارد

16 خواب 904متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما تراورتن, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top