جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

16 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 20ميليون اجاره : 1.3تومان

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه قاسم اباد

قیمت کل : 320ميليون

16 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سند 6دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 3.2ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 850تومان

16 خواب 320متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 540ميليون

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 510ميليون

16 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.423ميليون

16 خواب 219متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا فاز یک

رهن : 13ميليون اجاره : 600تومان

16 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

قیمت کل : 5ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

سن بنا 20سال , سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 443ميليون

16 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top