جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

15 خواب 700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 7.7ميليارد

15 خواب 1083متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در مشهد منطقه سجاد

قیمت کل : 5.5ميليارد

15 خواب 1030متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , سیستم نقشه بازسازی, جنوبی, نما گرانیت, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 7.5ميليارد

15 خواب 1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 290ميليون

15 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 297ميليون

15 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سفال, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 370ميليون

15 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 370ميليون

15 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 377ميليون

15 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 460ميليون

15 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top