جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 720ميليون

15 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه بلوار جمهوری

قیمت کل : 750ميليون

15 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 1.7ميليارد

15 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

15 خواب 175متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.13ميليارد

15 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه نخست, سیستم نقشه دوطبقه, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 11ميليارد

15 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

طبقه منزل جهت پیش فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 380ميليون

15 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نیروانتظامی

قیمت کل : 180ميليون

15 خواب 142متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فنی حرفه ای

قیمت کل : 83ميليون

15 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

15 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top