جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در نوشهر

قیمت کل : 575ميليون

15 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه ناحیه صنعتی

قیمت کل : 961ميليون

15 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1ميليارد

15 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیام

رهن : 10ميليون اجاره : 7ميليون

15 خواب 550متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 1.39ميليارد

15 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 952ميليون

15 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه تقاطع پاستور جدید

قیمت کل : 760ميليون

15 خواب 139متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 720ميليون

15 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه بلوار جمهوری

قیمت کل : 750ميليون

15 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top