جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 2.1ميليون

15 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 12ميليون اجاره : 1.1تومان

15 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 415ميليون

15 خواب 152متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

15 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

15 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

15 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

15 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

15 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

15 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

15 خواب 430متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top