جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : کارشناسي

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان جهادسازندگی

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز

رهن : 3ميليارد

12 خواب 520متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 16سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 15.6ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 19ميليون

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , دو بر, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 90ميليون اجاره : 6.5ميليون

12 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 7ميليون

12 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغشمال

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه کل, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top