جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم-تپه تلویزیون

رهن : 100ميليون اجاره : 8ميليون

12 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 3.41ميليارد

12 خواب 620متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.934ميليارد

12 خواب 652متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 3.096ميليارد

12 خواب 720متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی -شبان

قیمت کل : 1.8ميليارد

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.25ميليارد

12 خواب 640متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 2.934ميليارد

12 خواب 652متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 266ميليون

12 خواب 14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ- شیشه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 285ميليون

12 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ- شیشه, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی -شبان

قیمت کل : 1.8ميليارد

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top