جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

12 خواب 650متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , دو نبش, نما سفال, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.75ميليارد

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.75ميليارد

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.75ميليارد

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

12 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

12 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

12 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 2.3ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

12 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , دو نبش جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5تومان

12 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 20ميليارد

12 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه تریبلکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top