جستجوی ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن,فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 8.82ميليارد رهن : 60ميليون اجاره : 12ميليون

12 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 800ميليون

12 خواب 420متر متر مربع

کاربری فرهنگی, سن بنا قدیمی , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 800ميليون

12 خواب 420متر متر مربع

کاربری فرهنگی, سن بنا قدیمی , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلد برین

قیمت کل : 6ميليارد

12 خواب 800متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2.5ميليارد

12 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 16.5ميليارد

12 خواب 880متر متر مربع

سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ بنفشه

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

12 خواب 900متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ بنفشه

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

12 خواب 900متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 3.3ميليارد

12 خواب 750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه.ویلایی جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

12 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top