جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 250ميليون اجاره : 12ميليون

12 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.16ميليارد

12 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 5.394ميليارد

12 خواب 620متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

12 خواب 720متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه 3 طبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه بلوار خانه کارگر

قیمت کل : 2.46ميليارد

12 خواب 123متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

12 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 470ميليون

12 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه رازی

قیمت کل : 3.5ميليارد

12 خواب 990متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه 3 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 100ميليون اجاره : 17ميليون

12 خواب 450متر متر مربع

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

12 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top