جستجوی ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3 - پارک ملت

رهن : 100ميليون اجاره : 28ميليون

12 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه کل, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 3 - ولیعصر

رهن : 100ميليون اجاره : 28ميليون

12 خواب 540متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6 - فاطمی

رهن : 100ميليون اجاره : 16.5ميليون

12 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

رهن : 3.5ميليارد

12 خواب 850متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

12 خواب 850متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 5 - ستاری شمال

قیمت کل : 3.3ميليارد

12 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه 3 - سید خندان

رهن : 120ميليون

12 خواب 660متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

12 خواب 680متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - پاسداران

12 خواب 450متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 2ميليارد

12 خواب 590متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top