جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم-نارون

قیمت کل : 4.2ميليارد

11 خواب 550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

11 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.8ميليارد

11 خواب 760متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 3.055ميليارد

11 خواب 650متر متر مربع

سن بنا , جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه منوجهری

قیمت کل : 3.2ميليارد

11 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 13ميليون

11 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 13ميليون

11 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

11 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

11 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 30ميليون اجاره : 15ميليون

11 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top