جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 10ميليون

11 خواب 360متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در منطقه نیایش

قیمت کل : 13ميليارد

11 خواب 368متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : 13.5ميليارد

11 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در منطقه نیایش

قیمت کل : 13ميليارد

11 خواب 368متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از ساختمان, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 5ميليون اجاره : 5ميليون

11 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ذالانوار

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

11 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ذالانوار

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

11 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 22ميليون

11 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 17ميليون

11 خواب 500متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 17ميليون

11 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top