جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان ۷

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مسجد سید

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی

قیمت کل : 145ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ملک

قیمت کل : 210ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top