جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 1.89ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 290ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان اصلی دانشگاه

رهن : 5ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 95ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه خیابان آزادی

قیمت کل : 4.5ميليارد

1 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان آزادی

رهن : 40ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top