جستجوی ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.085ميليارد

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت اجاره در کیش منطقه مسکونی " برج "

قیمت کل : 949ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دیددریا, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه رضانزاد شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 650تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 414ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 95ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top