جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 18ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه کمال شهر

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شریعتی

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه میدان امام

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 561ميليون

1 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 4.9ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top