جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه یک

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه حافظیه

رهن : 550تومان اجاره : 48تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ١١

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 165ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ٤

1 خواب

سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه نظرآباد

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در مشهد

قیمت کل : 4ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 11

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top