جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 342ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ وسفال, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 275ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 256.5ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top