زمین جهت فروش در کرج منطقه عظیمیه

قیمت کل : 12.6ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس شهرک ناوک

قیمت کل : 109ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه شش طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 81.9ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در رشت منطقه گلسار

قیمت کل : 150ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 870ميليون

سن بنا 27سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 12

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا 15سال , شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 230ميليون

4 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top