جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 32ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 32ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 32ميليارد

10000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازc

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازc

1 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد۲

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.239ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top