جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 330ميليون

84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نواب

قیمت کل : 100ميليون

46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4.8ميليارد

سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانپارس شرقی

قیمت کل : 208ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 270ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 680ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 170ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 90ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top