جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 3.5ميليارد

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد- سرو

قیمت کل : 550ميليون

69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 370ميليون

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 100ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 44ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 14.8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.88ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 6.75ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top