جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.74ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری باغ, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.16ميليارد

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 3.192ميليارد

3 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.85ميليارد

3 خواب 228متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 2.756ميليارد

3 خواب 212متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 2.6ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 2.31ميليارد

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, جنوبی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.87ميليارد

4 خواب 187متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top