جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 600ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.6ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 4.23ميليارد

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 3.565ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 2.5ميليارد

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 1.9ميليارد

4 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 6طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.716ميليارد

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top