جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 420ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 880ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نیایش

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - خ غفاری

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - خ دنا

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 210ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی - پاییز

رهن : 140ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top