جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 143ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 60ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 150ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 160ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 120ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 130ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میدان احسان

رهن : 120ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 1.3ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top