جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ فلاحی

قیمت کل : 340ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 585ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.4ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 2.46ميليارد

2 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 561ميليون

1 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اصلاح نژاد

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top