جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.6ميليارد

3 خواب 215متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 873ميليون

3 خواب 194متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 855ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 420ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه صنایع

رهن : 25ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه هفتم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top