جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 980ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 2.552ميليارد

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.085ميليارد

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت اجاره در کیش منطقه مسکونی " برج "

قیمت کل : 949ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top