جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 55ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه رباط اول

رهن : 65ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه یازدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رباط دوم

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ پایین

قیمت کل : 525ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه باهنر

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه کاشانی

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

1 خواب 450متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 1400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top