جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نارمک میدان 66

قیمت کل : 2.99ميليارد

16 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوس

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی

قیمت کل : 895ميليون

33متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 3.36ميليارد

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

5 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - دوستان

رهن : 100ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top