جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.3ميليون

1 خواب 601متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نیروی هوایی

قیمت کل : 1.14ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 585ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 875ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 1.25ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.572ميليارد

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 1.69ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 2.7ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top