جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه برجهای پرشین

رهن : 320ميليون

16 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه برجهای پرشین

رهن : 250ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه نادر

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه برج های پرشین

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پانزدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 25تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 550تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 10ميليون اجاره : 800تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه حمزه

قیمت کل : 1.3ميليارد

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 1.45ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top