جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه صمدیه لباف

رهن : 45ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه قیام

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کارواش جهت فروش در شیراز منطقه بلوارمدرس

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

1 خواب 450متر متر مربع

کاربری کارواش, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 3000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

3 خواب 1400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شرقی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : کارشناسي

450متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, درب از حیاط, نما سفال سرامیک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : کارشناسي

2 خواب 1500متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, غربی, نما اجر مدرسه ای, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top