جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 3

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن, در شهرجدید هشتگرد

قیمت کل : 70ميليون رهن : 15ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وحدت

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه بر, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فلکه هنگ

رهن : 30ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک رضوان

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 150ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه آبیاری

رهن : 8ميليون اجاره : 750تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top