جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

سن بنا نوساز , غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کرج منطقه حافظیه

رهن : 550تومان اجاره : 48تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 130ميليون

165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

رهن : 25ميليون اجاره : 10تومان

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top