جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

110متر متر مربع

کاربری انبار, سن بنا قدیمی , طبقه زیر همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ابرسان

رهن : 8.5ميليون اجاره : 1.5ميليون

10متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ائل گلی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی - زاگرس غربی

رهن : 82ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 45ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top