جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شمال

رهن : 5ميليون اجاره : 600تومان

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 175ميليون

70متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه فرهنگیان

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

35متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 3ميليون اجاره : 600تومان

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در بجنورد منطقه امام خمینی شمال

رهن : 2ميليون اجاره : 300تومان

12متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه 32 متری شهدا شمال

رهن : 10ميليون اجاره : 250تومان

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top