جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 13

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 3.2ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 11

رهن : 18ميليون اجاره : 700تومان

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 85ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.9ميليون

27متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top