جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 300ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 150ميليون

2 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 130ميليون اجاره : 10تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top