آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 220ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان با پارکینگ جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 8- وحیدیه خ زرکش کوچه آوانسیان

رهن : 25ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران خ کلاهدوز

رهن : 70ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار شاهد

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار شاهد

رهن : 180ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 180ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه شیمی گیاه

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه دو طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 3 - گاندی

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 3 - شیراز

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 62متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top