جستجوی ملک

خانه جهت فروش در منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 980ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 410ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 440ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, شمالی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 503ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 615ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 650ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 925ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری جنوبی

قیمت کل : 480ميليون

121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top