جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نواب

قیمت کل : 100ميليون

46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 330ميليون

84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 650ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4.8ميليارد

سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانپارس شرقی

قیمت کل : 208ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1.46ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 180ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 120تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 305ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top