جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در منطقه نارمک

قیمت کل : 600ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نارمک خ خاموشی

قیمت کل : 850ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نارمک میدان 15

قیمت کل : 1.118ميليارد

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نارمک میدان 25

قیمت کل : 1.35ميليارد

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه نارمک مدائن

قیمت کل : 2.184ميليارد

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه میدان 31

قیمت کل : 2.52ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا خ حکیم نصرالله فرعی ۳۴

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 1.687ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 395ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 410ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top