جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 930ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغتخت

قیمت کل : 909ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگیا

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top