جستجوی ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 914ميليون

3 خواب 159متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 910.35ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه هفتم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 949ميليون

3 خواب 146متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5 - 35متری گلستان

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی,جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top