جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 920ميليون

3 خواب 222متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه یک سال, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 928ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان عسگریه انتهای فرعی 1

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 923ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنرجنوبی

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 935ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top