زمین جهت فروش در شیراز منطقه سراج

قیمت کل : 900ميليون

سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چنچنه

قیمت کل : 920ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 935ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 920ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 153متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 900.9ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - بهبودی

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 50سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 946ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top