جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه بعثت

قیمت کل : 943ميليون

45متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 945ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی - شرقی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

303متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه 60 -, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 910ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 910ميليون

700متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top