جستجوی ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 900ميليون

5 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان عسگریه انتهای فرعی 1

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 900ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, دوبر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 910ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 940ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top