جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 925ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 900ميليون

2 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 910ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 930ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 931ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه هفتم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 940ميليون

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه برخیابان اصلی نشاط

قیمت کل : 945ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top