جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 900ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 935ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 157متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top