جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 940ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 950ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 910ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 900ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top