جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 910ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 916ميليون

4 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 910ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 950ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 900ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصر قصرالدشت

قیمت کل : 931ميليون

2 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 920ميليون

6 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو نبش, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 930ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران- آقایی

قیمت کل : 930ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران - آقایی

قیمت کل : 950ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top