جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک ارین

قیمت کل : 810ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی شرقی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, نما آجر و چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 805ميليون رهن : 220ميليون

3 خواب 161متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top