جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 800ميليون

67متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 810ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 203متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 821ميليون

3 خواب 158متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 833ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - سوهانک

قیمت کل : 846ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top