جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 833ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه نهم, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 803ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سه نبش, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 822ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صاحب الامر

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top