جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 837ميليون

2 خواب 161متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چهارراه منصور

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ وسفال, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 800ميليون

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top