جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 810ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 800ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 849ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 805ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 812ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه زندان

قیمت کل : 822ميليون

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 825ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top