جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 837ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه همکف, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 810ميليون رهن : 110ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 827ميليون

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 846ميليون رهن : 210ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 823ميليون

3 خواب 183متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 830ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 816ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه امیریه جنوبی

قیمت کل : 840ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 816ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top