جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 804ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فخرآباد

قیمت کل : 825ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 845ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 824ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top