خانه 2 طبقه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 836ميليون

4 خواب

کاربری کلنگی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, دونبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلد برین

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 825ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 840ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 837ميليون

1 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 830ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 3 - جلفا

قیمت کل : 817.8ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - فرمانیه

قیمت کل : 801ميليون

1 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top