جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شیخ طوسی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه دانشگاه

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 340متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 832ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار6

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 833ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فرسان جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه شهید بهشتی جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 833ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 830ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - پزشکان

قیمت کل : 837ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top