جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 820ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 1سال , جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 803ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی - فراز

قیمت کل : 830ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوب شرقی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرشمالی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 826ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 840ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top