آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 768ميليون

3 خواب 128متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرزیبا

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - یوسف آباد

قیمت کل : 800ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردار جنگل

قیمت کل : 769.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - گیشا

قیمت کل : 777ميليون

3 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه جهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 211متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 788ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 1 - دیباجی جنوبی

قیمت کل : 782.1ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6 - فاطمی

قیمت کل : 792ميليون

3 خواب 176متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top