جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 752ميليون

3 خواب 188متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 785ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 785ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top