جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه فرصت شیرازی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما اجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 795ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top