جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه هفت تیر

قیمت کل : 785ميليون

3 خواب 157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 796ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 760ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه حسین الهاشمی

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد غربی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت شرقی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب

سن بنا , دوبر, نما کنیتکس, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 795ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top