جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 787.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 774ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 787ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 780ميليون رهن : 80ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top