جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 775ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت فروش در شیراز منطقه مطهری شمالی

قیمت کل : 800ميليون

35متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 780ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه گاز ،هود ، آبگرمکن ، کابینت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 763ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 780ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 790ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top