جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

aps جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 784ميليون

2 خواب 109متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی وحدت

قیمت کل : 785ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 770ميليون

3 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 756ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نژاد

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه چایکنار

قیمت کل : 780ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top