جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 798ميليون

2 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 764ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه امام خمینی

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه خیابان 28

قیمت کل : 780ميليون

1 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 775.6ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 16سال , طبقه همکف, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ و زمین زراعی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 780ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند دفترچه اي مشاع, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top