جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 765ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 765ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 800ميليون

20متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ولیعصرقصرالدشت

قیمت کل : 765ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 800ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top