جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 790ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 769ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

خانه 3طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 800ميليون

4 خواب 121متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top