جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 743ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 2سال , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 744ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 744ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 744ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 748ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 750ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top