جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شیخ طوسی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, دوبر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 703ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 734ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 196متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top