جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از ساختمان, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 712ميليون

کاربری باغ, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 730ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 221متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه عباس آباد

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ولنجک

قیمت کل : 750ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 161متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 720ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top