جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جبل الدراک

قیمت کل : 738ميليون

123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهاردهم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

فرانسوی بدون آسانسور جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 750ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه پنجم, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

فرانسوی ساز جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سند اوقافي تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top