جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 707ميليون

3 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 730ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 746ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه ششم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه ششم, درب از ساختمان, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top