جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60-, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

308متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی کلنگی جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 714ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top