جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 194متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 750ميليون رهن : 150ميليون

4 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 194متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top