جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون رهن : 50ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دو طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 728ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 725ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 725ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 714ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 715ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, نما سنگ و آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه خرم

قیمت کل : 715ميليون

3 خواب 189متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما کامپوزیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 735ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 731ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top