جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 700ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دو طبقه نیم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 750ميليون

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ پرستو

قیمت کل : 730ميليون

4 خواب 298متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه دوطبقه +زیرزمین, درب از حیاط, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - ک توانیر

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ صفایی

قیمت کل : 700ميليون

3 خواب 192متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 709ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 720ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیر کبیر - شبان

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما آجر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - 20 متری غفاری برشنه

قیمت کل : 700ميليون

6 خواب 380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ صاحب الامر

قیمت کل : 700ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top