جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

باغ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه خان زنیان

قیمت کل : 750ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 750ميليون

26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 750ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 730ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 730ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 730ميليون رهن : 120ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 725ميليون

2 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top