جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه یک-جردن

قیمت کل : 748ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 735ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 700ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 710ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 730ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top