جستجوی ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 50ميليارد

13 خواب 2500متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 55ميليارد

705متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 56ميليارد

4 خواب 330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بربلوارچمران

قیمت کل : 50ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 60ميليارد

25 خواب 1200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت شرقی

قیمت کل : 58ميليارد

900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 81ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 70.5ميليارد

3 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 67.2ميليارد

سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top