جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 85ميليارد

6000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب 2200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب

سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 54.425ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 50ميليارد

2 خواب 3660متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 80ميليارد

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت غربی

قیمت کل : 60ميليارد

10 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top