جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه ولنجک

قیمت کل : 56ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 80ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه وحید13

قیمت کل : 61ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 75ميليارد

سن بنا نوساز , جنوبی, نما رومی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 84ميليارد

2300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کامرانیه

قیمت کل : 57ميليارد

450متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 91.2ميليارد

96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 60ميليارد

1 خواب 100000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه ۵ تهران

قیمت کل : 60ميليارد

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top