جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه شهرک غرب

قیمت کل : 91.746ميليارد

سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 68.5ميليارد

3420متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه وحید13

قیمت کل : 61ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 1

قیمت کل : 52ميليارد

کاربری کشاورزی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه نیاوران

قیمت کل : 87.5ميليارد

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 8طبقه, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه زعفرانیه

قیمت کل : 60ميليارد

3200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 90ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 65ميليارد

619متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top