جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 60ميليارد

11000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه سعادت آباد

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه وحید13

قیمت کل : 61ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه کامرانیه

قیمت کل : 66ميليارد

750متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه 10طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه ولنجک

قیمت کل : 56.97ميليارد

2560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , دو نبش شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه شهرک نفت

قیمت کل : 72ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 90ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه کامرانیه

قیمت کل : 66ميليارد

750متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 7طبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top