جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 50ميليارد

2500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 50ميليارد

18 خواب 2500متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 50ميليارد

2 خواب 3660متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 50.4ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 87.36ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 75ميليارد

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 80ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 90ميليارد

1150متر متر مربع

سن بنا 5سال , سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top