جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 88.5ميليارد

2 خواب

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه برخیابان نادر

قیمت کل : 55ميليارد

8000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه معالی آباد

قیمت کل : 55ميليارد

1 خواب

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 50ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 56ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه دلگشا

قیمت کل : 70ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 58ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 51.4ميليارد

سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 70ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top