جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 56.7ميليارد

3150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان یکجا جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 50ميليارد

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 70ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 10تومان

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 90ميليارد

5 خواب 1150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان یکجا جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 70ميليارد

4 خواب 25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 50ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 62ميليارد

1030متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 80.08ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 50ميليارد

2 خواب 3660متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 50ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top