جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قرآن

قیمت کل : 50ميليارد

5000متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 55ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 60ميليارد

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 62ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 70ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 81ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 50ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 70ميليارد

4 خواب 430متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top