جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 60ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 50ميليارد

3 خواب 175متر متر مربع

سن بنا نوساز , دوبر, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 55ميليارد

7 خواب

سن بنا 15سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در شیراز منطقه حسینی الهاشمی

قیمت کل : 92ميليارد

سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 55.8ميليارد

کاربری کلنگی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 55.8ميليارد

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 63ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند شش دانگ ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,معاوضه در منطقه شرق

قیمت کل : 65ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قرآن

قیمت کل : 50ميليارد

5000متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 60ميليارد

سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top