جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه جاده مخصوص کرج

قیمت کل : 50ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 70ميليارد

5000متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 70.028ميليارد

3 خواب 198متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هشتم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 60ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه شهرک نفت

قیمت کل : 72ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top