جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 85ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 80ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری تجاری جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 51ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 70ميليارد

509متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, سند تك برگ ملكي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه ولیعصر

قیمت کل : 50ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه کل, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 66ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 50ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت غربی

قیمت کل : 50ميليارد

4000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 81ميليارد

4 خواب 540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top