جستجوی ملک

باغ جهت فروش در منطقه صحرای شریف آباد

قیمت کل : 58ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 60ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شرقی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه خیابان شهدا قدس ۳

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 90ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا 16سال , شمالی جنوبی دو کله, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه باغ صحرای چقاد

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اراک منطقه عقیل آباد

قیمت کل : 60ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 80ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 100ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه تجاری, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 65ميليون

کاربری کارگاه, سن بنا , سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top