جستجوی ملک

باغ جهت فروش در منطقه صحرای شریف آباد

قیمت کل : 58ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه خیابان شهدا قدس ۳

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه باغ صحرای چقاد

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 56ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 83ميليون

33متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 85ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه گلدیس فاز 4

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 65ميليون

32متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top