جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 82ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گویم

قیمت کل : 70ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 97ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری 1ط بالای پیلوت, سن بنا , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه سایت دانشگاه تا بش غارداش

قیمت کل : 65ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه دانشگاه

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی

قیمت کل : 90ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری و اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top