جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نواب

قیمت کل : 100ميليون

46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در لاهیجان منطقه رودبنه، روستای حسن بکنده

قیمت کل : 100ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه گلستان

قیمت کل : 60ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه گلستان

قیمت کل : 60ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه مسکن مهر

قیمت کل : 60ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سمنان منطقه امام رضا

قیمت کل : 75ميليون

85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس جنوب

قیمت کل : 60ميليون

کاربری کشاورزی و باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top