جستجوی ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 70ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 80ميليون

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 80ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 60ميليون

کاربری معاوضه با آپارتمان, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 64ميليون

کاربری معاوضه با ماشین, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top