آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 81.9ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 70ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه پردیس

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران

قیمت کل : 70ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کرج

قیمت کل : 50ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه خیابان دانشگاه

قیمت کل : 65ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 73ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top