جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 650متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معلم

قیمت کل : 478ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 480ميليون رهن : 120ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاکستان

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top