جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه مدرس

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top