جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

270متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 500ميليون

330متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

قیمت کل : 500ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 450ميليون

550متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.6تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 450ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سرامیک, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top