جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 450ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه جهرم

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 493ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top