جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه یک

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه اوحدی

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه به انتخاب خریدار, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 480ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در کاشان منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top