جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 492ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه امام علی

قیمت کل : 450ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه امام علی

قیمت کل : 488ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در یزد منطقه صفاییه

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top