جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تهران

قیمت کل : 450ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه دمشیقه غربی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, شمالی, نما آجر گری, سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه 60 -, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه زندان

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 500ميليون

87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top