جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ابیاری

قیمت کل : 500ميليون

34متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 475ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 488ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 490ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 460ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 494ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 142متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top