جستجوی ملک

باغ جهت فروش,معاوضه در ازنا منطقه دربند

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه هپکو

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوازدهم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 462ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 480ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 465ميليون

2 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه محسنی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر3سانت, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 3نوبنیاد

قیمت کل : 486ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top