جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 495ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم خ دانشگاه

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 500ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فلسطین

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 184متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

قیمت کل : 450ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

300متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 450ميليون

180متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار سرباز

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top