جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه شریف واقفی 3

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه شریف واقفی3

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه لنبان یکم

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی4

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

دفترکار جهت فروش در اصفهان منطقه ارباب6

قیمت کل : 450ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم 6

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت4

قیمت کل : 451ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابوالحسن3

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top