جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نادر

قیمت کل : 500ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 485ميليون

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوازدهم, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 482ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 470ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 450ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top