جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 460ميليون

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 500ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر خ صنعتگر

قیمت کل : 485ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 450ميليون

3 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 500ميليون

8 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 490ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر - خ توانیر

قیمت کل : 470ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد شرقی

قیمت کل : 460ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, نما سنگ وآجر, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 490ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 500ميليون

78متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top