جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 499ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 450ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 475ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری معاوضه با زمین, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 495ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 495ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 500ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top