جستجوی ملک

باغ جهت فروش در منطقه جرم افشار

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه ولیعصرشرقی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 370ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا.خیابان شهید چاووشی

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 377ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 385ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان ۴۵متری

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top