جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 380ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 352ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 365ميليون

135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش در شیراز منطقه شیمی گیاه

قیمت کل : 360ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 350ميليون

150متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اسفراین منطقه اسفراینی

قیمت کل : 400ميليون

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شمال

قیمت کل : 350ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران چوگان

قیمت کل : 350ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 377ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top