جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 380ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 350ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک گلستان

قیمت کل : 350ميليون

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 355ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 360ميليون

1 خواب 43متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند تكواحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 24سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 395ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top