جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 400ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آماده, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در منطقه جرم افشار

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 175متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 385ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان ۴۵متری

قیمت کل : 400ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه ائل گلی

قیمت کل : 380ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان امیر کبیر فرعی 2

قیمت کل : 350ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شهرضا منطقه خیابان طالقانی روبروی گاراژ سمیرم

قیمت کل : 350ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

منزل مسکونی 2 طبقه جهت فروش در شهرضا منطقه شهیدیزدانی فرعی 18فرعی اول سمت راست

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سه نبش, سند 6دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top