جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در رودهن منطقه پردیس فاز 2

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه بلوار فردوس

قیمت کل : 350ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 393ميليون

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top