آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 360ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی1

قیمت کل : 372ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرزیبا

قیمت کل : 377.2ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 352.8ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 369ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 382.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهر زیبا

قیمت کل : 396ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - سردار جنگل

قیمت کل : 394.4ميليون

2 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - ستارخان

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهر آرا

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه پنچم, شمالی,جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top