جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 365ميليون

کاربری کلنگی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 390ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 400ميليون

1 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top