جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 300ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 300ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 280ميليون

60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top