جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هوابرد

قیمت کل : 290ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 300ميليون

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 300ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه میدان قطب

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در منطقه ساری

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 300ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top