جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 270ميليون

سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن,فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 12سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه هنگ

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 10طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 153متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top