جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه پاساز

قیمت کل : 250ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون

سن بنا , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 300ميليون

7متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 175متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تبریز منطقه جاده تبریز

قیمت کل : 270ميليون

500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top