جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 277.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 12طبقه, شرقی غربی دو کله, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ آقایی

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 250ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 266ميليون

700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 294ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 295ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 14

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هفتم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top