جستجوی ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 270ميليون

سن بنا , سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در نور و علمده منطقه چمستان

قیمت کل : 300ميليون

170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه افسریه

قیمت کل : 280ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top