جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 285ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 293ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 295ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 265ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 257ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top