جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, جنوبی, سند سه واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 280ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا خیابان45 فرعی 34

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان اردیبهشت

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه شهرضا سروستان فاز۲پلاک۲۴۰

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه خیابان قطران

قیمت کل : 280ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه رضا نزادشمالی

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top