جستجوی ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در منطقه بلوار جدید قرآن

قیمت کل : 266ميليون

سن بنا , سند فعلاً آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 300ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه زندان

قیمت کل : 252ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 275ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 270ميليون رهن : 68ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 281ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top