جستجوی ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 300ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری معاوضه با زمین, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 300ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه خانی آباد نو

قیمت کل : 260ميليون

1 خواب 39متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند دو واحدي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 285ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ارتش

قیمت کل : 270ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر جنوبی

قیمت کل : 265ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top