جستجوی ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 248ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی-جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران -کلاهدوز

قیمت کل : 230ميليون

105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

قیمت کل : 215ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه جنت

قیمت کل : 225ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top