جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ حوض

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه دهخدا

قیمت کل : 250ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 240ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 239ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بعثت

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پور بیرک

قیمت کل : 215ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زاگرس

قیمت کل : 205ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه 7طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع-بلوار دکتر حسابی

قیمت کل : 225ميليون

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top