جستجوی ملک

خانه دربست جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه منیریه

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 37متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تبریز منطقه امام

قیمت کل : 230ميليون

47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه هشت بهشت شرقی 4

قیمت کل : 224ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

95متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top