آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس جدید

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال اماده شدن, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دکتر حسابی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 232ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهر زیبا

قیمت کل : 235ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شرقی, نما گرانیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - سیدخندان

قیمت کل : 225ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - جنت آباد

قیمت کل : 233.1ميليون

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top