جستجوی ملک

ویلایی جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک فرهنگیان

قیمت کل : 210ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 205ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

کاربری 1ط بالای پیلوت, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 240ميليون

3 خواب 168متر متر مربع

کاربری 2ط بالای پیلوت, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 205ميليون

1 خواب 92متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 102متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 210ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top