جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 200ميليون رهن : 35ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 200ميليون

108متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 200ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارنصر

قیمت کل : 200ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 12سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما آجر گری, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما ندارد, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 200ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 12سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, شرقی, نما ندارد, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه کیان اباد

قیمت کل : 200ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند عادي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 200ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 200ميليون

300متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شرقی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top