جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه تهرانپارس شرقی

قیمت کل : 208ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 200ميليون

کاربری باغ, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 230ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باغ جنت

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه ایران میراسماعیلی

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 250ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه روحی سازی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده (ملكي ), ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top