جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه الهیه

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر3سانت, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار عدالت

قیمت کل : 250ميليون

22متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه سروستان

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه خیابان حافظ غربی

قیمت کل : 245ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان۴۵متری

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه شهرضا خیابان45 فرعی 34

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شهرضا منطقه سروستان صحرای شریف اباد چاه انصاری وامیری

قیمت کل : 210ميليون

70متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top