جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 200ميليون

48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوئیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سرباز

قیمت کل : 210ميليون

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 210ميليون

40متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 4

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 250ميليون

سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

108متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

60متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

113متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top