جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار ولایت

قیمت کل : 200ميليون

4 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نشاط

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, شمالی شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مشیرغربی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 224ميليون

112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تحویلی

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 250ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top