جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 250ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دامداری جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 700متر متر مربع

کاربری دامداری, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه دامداری, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 250ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت فروش در شیراز منطقه ترمینال

قیمت کل : 250ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

110متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما بلوک, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مرغداری جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 250ميليون

1500متر متر مربع

کاربری مرغداری, سن بنا 4سال , طبقه سوله, سیستم نقشه مرغداری, شمالی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ شهری جهت فروش در شیراز منطقه سیاخ دارنگون

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری باغ شهر, سن بنا 5سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ شهر, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top