جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه انقلاب

قیمت کل : 235ميليون

13متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 210ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تبریز منطقه تپلی باغی

قیمت کل : 200ميليون

40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه پشت سوله

قیمت کل : 200ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت شرقی

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اسفراین منطقه مطهری

قیمت کل : 200ميليون

100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیرجنوبی

قیمت کل : 250ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه شهرک شریعتی

قیمت کل : 240ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آماده, شمالی, سند سه واحدي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top