خانه 3 طبقه جهت فروش در شیراز منطقه خیابان دانشگاه

قیمت کل : 1.15ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر مطهری

قیمت کل : 1.05ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک امیریه

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 253متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.158ميليارد

3 خواب 193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.147ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.023ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 1.1ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران خ مبعث

قیمت کل : 1.15ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه پیلوت, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top