جستجوی ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 1.085ميليارد

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 1.2ميليارد

سن بنا , سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب

سن بنا 8سال , دوبر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.19ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, شمالی, نما ترکیبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top