جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما آجر گری, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

250متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما ندارد, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

880متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 1.2ميليارد

1500متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 1.2ميليارد

1200متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما ندارد, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 180متر متر مربع

کاربری نمایشگاه, سن بنا 20سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه محصوری, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 1.2ميليارد

5500متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 7سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 1.2ميليارد

1100متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 5سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گلخانه جهت فروش در شیراز منطقه دروازه قران

قیمت کل : 1.2ميليارد

3800متر متر مربع

کاربری گلخانه, سن بنا 1سال , طبقه سالن, سیستم نقشه گلخانه, شمالی, سند مشاء, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top