جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه نیروی هوایی

قیمت کل : 1.14ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.045ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.06ميليارد

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.16ميليارد

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.18ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه مطهری جنوبی

قیمت کل : 1.24ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.23ميليارد

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 1.23ميليارد

2 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top