جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.16ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه رزمندگان

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه تربیت(گلشن)

قیمت کل : 1.17ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.02ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.03ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چوگان

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.05ميليارد

3 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.08ميليارد

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top