جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تبریز منطقه جدیری

قیمت کل : 1.06ميليارد

193متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه کل, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تبریز منطقه ابرسان

قیمت کل : 1.17ميليارد

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار ارتش

قیمت کل : 1ميليارد

41متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه حسین الهاشمی

قیمت کل : 1.068ميليارد

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه شهرک جوادیه

قیمت کل : 1.1ميليارد

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سفیر شمالی - پور بیرک

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1.19ميليارد

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top