جستجوی ملک

خانه 3 طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه بازارچه

قیمت کل : 1.15ميليارد

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه 60-, سیستم نقشه آپارتمانی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 1.215ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه 30متری سینما سعدی

قیمت کل : 1.1ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 40سال , سیستم نقشه دوطبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب 272متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی اباد

قیمت کل : 1.04ميليارد

3 خواب 208متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه خ ارم

قیمت کل : 1.152ميليارد

4 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.08ميليارد

220متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در شیراز منطقه صنعتگر

قیمت کل : 1.116ميليارد

250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.127ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم وسوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.071ميليارد

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top