جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه ابتدا خیابان دانشگاه

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه دانشگاه

قیمت کل : 1.065ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 1.1ميليارد

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی - غربی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 143متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 8سال , درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top