جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 1.225ميليارد

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, سه بر, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در منطقه صنایع

قیمت کل : 1.147ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 1.12ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 1.144ميليارد

3 خواب 176متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.2ميليارد

100متر متر مربع

سن بنا , سند سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 1.216ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 1.1ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 1.17ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top