جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بابلسر منطقه بهنمیر

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 180ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 180ميليون

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه قلم

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه شاهین ویلا

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه 6طبقه, غربی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه شاهین ویلا

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 61متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top