جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 197ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 197ميليون

1 خواب 35متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سرداران

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سرداران

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه شاهین ویلا

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 175ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در زیباکنار منطقه کوچه گاو کار

قیمت کل : 175ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند نسق, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه پاساز مهدیه

قیمت کل : 170ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top