جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه شهرضا .سروستان فاز4

قیمت کل : 165ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 170ميليون

3 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه خیابان صاحب الزمان

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه سروستان خیابان استادپریش

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه شهرضا

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 18متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه 45متری

قیمت کل : 185ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه ولیعصرشرقی.فرعی6

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

سن بنا 27سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه بلوارجانبازان

قیمت کل : 197.6ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

اسکلت جهت فروش,معاوضه در منطقه هرابال

قیمت کل : 200ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در منطقه هرابال

قیمت کل : 200ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top