جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه کرج

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 180ميليون

46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک الهیه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

95متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top