جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در منطقه هرابال

قیمت کل : 190ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بابلسر منطقه باغ فلاحت

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در بابلسر منطقه کیابسر

قیمت کل : 200ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سند تك برگ شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کشاورزی جهت فروش در بهنمیر منطقه شالیزار

قیمت کل : 200ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 155ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 160ميليون

8متر متر مربع

کاربری معاوضه با باغ, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 180ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 160ميليون

سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top