جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 180ميليون

36متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 175ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری معاوضه با ویلا, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه رودکی

قیمت کل : 160ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه کرهرود

قیمت کل : 155ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه شهرک گردو

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اراک منطقه طالقانی

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سند سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اراک منطقه شهرک کوثر

قیمت کل : 195ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top