جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 13

قیمت کل : 180ميليون

54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه مجیدیه جنوبی

قیمت کل : 176ميليون

سن بنا 10سال , طبقه چهار, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

95متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مدرس

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پروین10

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی شرقی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه لاهور4

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه 60-, درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 187ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در منطقه صدرا فاز 1

قیمت کل : 200ميليون

163متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top