جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در خشک‌بیجار منطقه روستای شهرستان

قیمت کل : 130ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 105ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 108ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت فروش در اصفهان منطقه خورزوق

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 120ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 112ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 133ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه زیر زمین, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top