جستجوی ملک

زمین کشاورزی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بعدازپلیس راه

قیمت کل : 100ميليون

کاربری معاوضه, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه 32 متری شهدا

قیمت کل : 105ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 100ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 120ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 120ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 115ميليون

120متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 130ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 135ميليون

50متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

125متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه تجاری, شمالی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top