جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

2طبقه روی پیلوت جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

قیمت کل : 135ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند وكالت وقولنامه, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سفال, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 105ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه صدرا فاز یک

قیمت کل : 105ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top