جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 150ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه بعدازپلیس راه

قیمت کل : 150ميليون

کاربری معاوضه با ماشین, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش,معاوضه در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا , سند قولنامه تنفيذ شده, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 100ميليون

سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بربلوار چمران

قیمت کل : 117ميليون

244متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه تجاری جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 150ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 140ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در بجنورد منطقه جاده بابا امان

قیمت کل : 150ميليون

کاربری معاوضه با ماشین, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top