جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 10

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران

قیمت کل : 100ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهرک سیمرغ

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار معلم

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عادل اباد

قیمت کل : 130ميليون

2 خواب

سن بنا 20سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top