جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه15

قیمت کل : 150ميليون

81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در قائم‌شهر منطقه خ ساری مهمانسرا

قیمت کل : 100ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه

قیمت کل : 123ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه خیابان 17 شهریور جنو

قیمت کل : 103ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 5متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شرقی, نما سنگ, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه توحید شهر

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, شرقی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 105ميليون

سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه چهارطبقه, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top